Cược Xiên trong thể thao là gì?

Cược Xiên trong thể thao là gì?

Là lọai cược xâu chuỗi tối thiểu 3 trận trong một vé cựơc chỉ với một khỏan tiền đặt cựơc. Giả dụ phần lớn các cược đều thắng thì vé cựơc xiên thắng và sẽ được thanh tóan với tỷ lệ cược của  các trận nhân có nhau. Ví như một (hoặc nhiều) trận đấu đã trận thua thì vé cược xâu/ xiên sẽ thua.T. Nếu như 1 (hoặc nhiều) trận đấu đã chọn bị hoãn hoặc hủy hoặc hòa thì tỷ lệ của trận đấu đó sẽ đựơc tính là 1.

Cược Xiên trong thể thao là gì?

Các loại cược xiên

Cược xiên có bao gồm nhiều loại khác nhau, chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể nhé!

Cược xiên Trixie

Bao gồm 4 cược với 3 trận tại các sự kiện khác nhau, bao gồm 3 cặp đôi và 1 cặp ba. Bất kỳ hai trận thắng đem đến khoản thắng cho người chơi.

Nếu bất kỳ 2 trong các trận của người chơi thắng, một trong cặp cược đôi sẽ mang lại khoản thắng. Giả dụ cả 3 sự trận thắng, số đông 3 cặp đôi và cặp tam sẽ đem lại khoản thắng. Giả dụ 1 (hoặc phổ thông hơn) trận bị hoãn thì tỷ lệ cược cho chọn lựa sẽ trở về một .00.

Cược xiên kiểu Yankee 

bao gồm 11 cược mang 4 trận tại những sự kiện khác nhau, hài hòa 6 cặp đôi và 4 cặp tam và một cặp tứ. Bất kỳ hai chọn lựa thắng nào cũng sẽ đem đến khoản thắng cho người chơi.

Nếu bất kỳ 3 trận nào thắng, hai cặp cược đôi và 1 cặp ba sẽ mang đến khoản thắng. Nếu cả 4 trận thắng, phần nhiều 6 cặp đôi, 4 cặp ba và cặp tứ sẽ đem đến khoản thắng. Nếu như một (hoặc phổ thông hơn) trận bị hoãn thì tỷ lệ cược sẽ trở về 1 .00.

Cược xiên kiểu Canada

bao gồm 25 cược sở hữu 5 trận tại các sự kiện khác nhau, kết hợp 10 cặp đôi, 10 cặp tam, 5 cặp tứ và một cặp ngũ. Bất kỳ 2 trận thắng nào sẽ đem lại khoản thắng. Ví như bất kỳ 2 chọn lựa nào thắng, 1 cặp cược đôi sẽ mang đến khoản thắng.

Nếu như bất kỳ 4 trận nào thắng, 6 cặp cược đôi, 4 cặp ba và một cặp tứ sẽ đem lại khoản thắng. Giả dụ đa số 5 chọn lựa thắng, thì 10 cặp đôi, 10 cặp ba, 5 cặp tứ và 1 cặp ngũ sẽ đem đến khoản thắng. Giả dụ một (hoặc phổ biến hơn) trận bị hủy thì tỷ lệ cược cho trận sẽ trở về một.00.

Cược xiên kiểu Heinz

bao gồm 57 cược với 6 chọn lựa tại những sự kiện khác nhau, 15 cặp dôi, 20 cặp tam, 1 cặp tứ, 6 cặp ngũ và 1 cặp lục. Bất kỳ hai trận thắng nào sẽ mang lại khoản thắng. Giả dụ bất kỳ hai trận nào thắng, một cặp cược đôi sẽ mang đến khoản thắng.

Ví như bất kỳ 5 trận nào thắng, thì hầu hết 10 cặp đôi, 10 cặp ba, 5 cặp tứ và cặp ngũ sẽ mang đến khoản thắng. Nếu như hầu hết 6 chọn lựa thắng, tất cả 15 cặp đôi, 20 cặp ba, 15 cặp tứ, 6 cặp ngũ và một cặp lục sẽ mang lại khoản thắng. Nếu 1 (hoặc phổ quát hơn) trận bị hoãn thì tỷ lệ cược cho trận sẽ trở về một .00.

Cược xiên kiểu Super Heinz

bao gồm 120 cược với 7 trận tại những sự kiện khác nhau, 21 cặp đôi, 35 cặp tam, 35 cặp tứ, 21 cặp ngũ, 7 cặp lục và 1 cặp thất. Bất kỳ 2 trận thắng nào sẽ mang đến khoản thắng. Giả dụ bất kỳ 2 chọn lựa nào thắng, một cặp cược đôi sẽ đem lại khoản thắng.

Ví như bất kỳ 6 trận nào thắng, thì 15 cặp đôi, 20 cặp tam, 3 cặp tứ, 21 cặp ngũ, 7 cặp lục và một cặp thất sẽ mang đến khoản thắng. Giả dụ 1 (hoặc rộng rãi hơn) trận bị hoãn thì tỷ lệ cược cho trận sẽ trở về một.00.

Cược xiên kiểu Goliah

bao gồm 247 cược mang 8 chọn lựa tại các sự kiện khác nhau,kết hợp 28 cặp đôi, 56 cặp tam, 70 cặp tứ, 56 cặp ngũ, 28 cặp lục, 8 cặp thất và một cặp bát. Bất kỳ 2 trận thắng nào sẽ mang lại khoản thắng. Giả dụ bất kỳ hai trận nào thắng, một cặp cược đôi sẽ đem đến khoản thắng.

Nếu bất kỳ 7 chọn lựa nào thắng, tất cả 21 cặp đôi, 35 cặp tam, 35 cặp tứ, 21 cặp ngũ, 7 cặp lục và một cặp thất sẽ đem lại khoản thắng. Giả dụ bất kỳ 8 trận nào thắng, phần lớn 28 cặp đôi, 56 cặp tam, 70 cặp tứ, 56 cặp ngũ, 28 cặp lục, 8 cặp thất và một cặp bát sẽ mang đến khoản thắng. Nếu 1 (hoặc phổ thông hơn) trận bị hoãn thì tỷ lệ cược cho chọn lựa sẽ trở về một.00.

Cược chuỗi Trixie, Yankee, Canadian, Heinz, Super Heinz and Goliath sẽ không được vận dụng cho các trận đấu trong trận (đang diễn ra).